Najczęściej zadawane pytania numerologiczne

Profesjonalne konsultacje i portrety numerologiczne

Numerologia bada sposób oddziaływania liczb na nasze życie. W myśl numerologii wszystkie otaczające nas wartości liczbowe jak data urodzenia czy te przypisane według specjalnej tabeli do imion, nazwiska czy dowolnej nazwy. Mają bezpośredni wpływ na bardzo wiele aspektów naszego życia. Badając swoją numerologię, czy też numerologię partnerską możemy odczytać jakie mamy predyspozycje, z czym warto się zmierzyć, czy też nad czym musimy popracować. Numerologia daje też możliwość precyzyjnego określenia sprzyjającego czasu dla inwestycji, ślubu, zmiany pracy czy prodróży.

Kalkulator numerologiczny Numato to profesjonalna aplikacja, która znacznie przyśpiesza pracę przy tworzeniu portretu numerologicznego. Dzięki kalkulatorowi numerologicznemu dowiesz się jakie liczby i ich wibrację mają wpływ na poszczególne etapy i całe życie sprawdzanego imienia, nazwiska i daty urodzenia.

Portret numerologiczny jest dokładną interpretacją i analizą wszystkich liczb, wibracji i występujących między nimi zależności. Wykonany przez profesjonalnego numerologa przynosi wiele korzyści, ponieważ otrzymujemy wiele cennych i precyzyjnych informacji odnoszących się do naszych możliwości, umiejętności czy też słabości, które warto przepracować. Znając swoją drogę życia i występujące tendencję otrzymujemy niezwykłe narzędzie, które przy właściwym podejściu może znacznie poprawić komfort życia.

Droga życia to suma liczb wchodzących w skład daty urodzenia, jest jedną z najważniejszych wibracji w naszym portrecie. Znana również pod nazwą Liczba Przeznaczenia, jest podstawową bazą o nas oraz o tym z jakim programem przybyliśmy w tym wcieleniu. Droga Życia to niesamowite źródło informacji o naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Liczba urodzenia precyzuje również nasze mocne i słabe strony, wskazuje talenty, predyspozycje i możliwości.

Klucz wcielenia opisuje niezbędne narzędzia, doświadczenia do ukształtowania naszej osobowości. Nazywany również "Liczbą rozwoju", ponieważ precyzuje główny motyw naszego wcielenia oraz charakteryzuje doświadczenia zebrane w pierwszej fazie życia. Klucz wcielenia lub karmiczny warunek wcielenia, wskazuje nam lekcje, jakie należy przepracować, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Liczba ta opisuje również nasz ukryty talent.

Wyzwania to ewentualne trudności do przezwyciężenia na danym etapie rozwoju. Służą samodoskonaleniu się i pracy nad swoimi słabościami. Wyzwania pojawiają się w różnych sytuacjach i momentach życia, byśmy mogli odkryć swój potencjał i wykorzystać go w pozytywny sposób.

Cykle ewolucyjne dzielą życie na trzy, najważniejsze etapy.

Cykl I formujący opisuje charakter naszego dzieciństwa i wczesnej młodości. Wibracja ta kształtuje naszą osobowość i obrazuje głębokie przeżycia.

Cykl II produktywny - obrazuje etap dojrzałości, nasze życie zawodowe oraz miejsce w społeczeństwie.

Cykl III żniwny - referuje ostatni etap życia, czas zbierania plonów.

Punkty zwrotne stanowią źródło wiedzy o pojawiających się możliwościach, szansach, przeobrażeniach czy blokadach jakie mogą zajść w danym okresie życia.

Rok numerologiczny rozpoczyna się wraz z wrześniowym nowiem i niesie informacje o nadchodzących wydarzeniach w życiu. Każdy rok z dziewięcioletniego cyklu zwiastuje określone wydarzenia czy przeżycia.

Rok osobisty rozpoczyna się w dniu urodzin. Nazywany również rokiem solarnym, ukazuje nasze wewnętrzne pragnienia i motywacje. Każdy rok osobisty, z dziewięcioletniego cyklu, stanowi źródło wiedzy o przeżyciach i wydarzeniach wewnętrznych.

Miesiąc osobisty portretuje rodzaj energii panującej w danym miesiącu. Stanowi przydatną wiedzę w zakresie planowania krótkoterminowego.

Dzień osobisty to jeden z dziewięciu dni wchodzących w skład tygodnia numerologicznego. W zależności od dnia, może przejawiać się różna energią.

Rok pustki, miesiąc pustki, dzień pustki - Geneza okresów pustki sięga tradycyjnej Chińskiej Astrologii i Feng-Shui i jest to specyficzny okres w życiu każdego czlowieka. Czasy pustki stanowią cztery godziny każdego dnia, dwa miesiące każdego roku i dwa lata z każdych dwunastu lat. To moment, w którym mierzymy się że stagnacją i brakiem wsparcia energetycznego ze strony Wszechświata. (Nie mam innego pomysłu jak to opisać).

Kwadrat pitagorejski - wynaleziony przez greckiego matematyka Pitagorasa. Zwany Psychomatrixem, określa siłę charakteru, energii, zdrowia, inteligencji i innych wrodzonych cech.

Liczba duszy - jest bardzo ważną wibracją, kształtującą nasz charakter. Nazywana również Liczbą Duchową lub Liczbą Podświadomości. Wyraża głównie poziom naszej świadomości, w jaki sposób funkcjonujemy, jak patrzymy na świat, na ludzi i inne rzeczy. Liczba duszy jest motorem, impulsem w naszej duchowej podróży - tu i teraz.

Liczba ekspresji zapisana jest w literach naszych imion i nazwiska. Obrazuje nasze życiowe cele oraz umiejętność i sposób wyrażania siebie. Wibracja ta uosabia naszą naturę fizyczną, intelekt oraz poglądy na różny temat. Wyrażanie siebie w tej liczbie wskazywać może na harmonijne zestrojenie ciała oraz duszy.

Tranzyty wyznaczane z imion wskazują potencjał wynikający z liczby przypisanej do danej litery imienia. Czas trwania w latach równy jest wartości określonej litery. Odróżniamy trzy tranzyty imienne.

Tranzyt fizyczny, wyznaczany z pierwszego imienia - wskazuje na potencjał aktywny, fizyczny.

Tranzyt mentalny, wyznaczany z drugiego imienia - określa psychikę i emocje.

Tranzyt duchowy, wyznaczany z trzeciego imienia - określa przestrzeń duchową.

Kiedy posiadamy tylko jedno imię tranzyty mentalny i duchowy równe są tranzytowi fizycznemu. W przypadku braku trzeciego imienia, tranzyt duchowy, równy jest tranzytowi mentalnemu.

Tranzyt rodowy wskazuje potencjał wynikający z liczby przypisanej do danej litery nazwiska. Czas trwania w latach równy jest wartości określonej litery. Odpowiada za kontynuację doświadczeń rodowych danej rodziny.

Liczba dziedziczna - Wibracja nazwiska, która zawiera informacje na temat dziedzictwa kulturowego, emocjonalnego, intelektualnego, psychicznego oraz genetycznego danej osoby.

Dzień urodzenia (często nazywany również liczbą podświadomości/duchową) to istotna energia, kształtująca osobowość dziecka do 12 roku życia. Ważnym wskaźnikiem jest, czy jest to wibracja jednocyfrowa czy dwucyfrowa, bo na swój sposób oddziałuje to na nas inaczej. Wskazuje również na podświadomą część naszej osobowości. Porusza wszystko co głęboko w nas drzemie - myśli, odczucia, najskrytsze potrzeby, nasze spojrzenie na otaczający, zewnętrzny świat. Dzień urodzenia przeplata się z naszą Drogą Życia.